Quy hoạch tổng thể di tích lịch sử Trung ương cục miền Nam giai đoạn 2013- 2020
Cập nhật: 15/01/2014
Chính phủ vừa ký quyết định quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử trung ương cục miền Nam (Tây Ninh) giai đoạn 2013- 2020.

Theo đó, khu vực nghiên cứu lập quy hoạch có vị trí tại xã Tân Lập (huyện Tân Biên - Tây Ninh), tứ cận Bắc, Nam, Đông, Tây đều giáp khu rừng văn hóa - lịch sử Chàng Riệc, có diện tích khoảng 1.765ha, bao gồm các di tích: Trung ương cục, Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, nhà bia thuộc khu rừng văn hóa - lịch sử Chàng Riệc; di tích chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền Nam Việt Nam thuộc khu vực rừng quốc gia Lò Gò - Xa Mát. 

Về quy hoạch, chính phủ yêu cầu xác định từng khu vực: khu vực bảo tồn di tích trên cơ sở xác định ranh giới các khu vực bảo vệ di tích; khu vực xây dựng mới phục vụ mục đích tôn vinh, quản lý di tích và tổ chức dịch vụ; khu vực cảnh quan thiên nhiên cũng như mức độ hạn chế xây dựng ở từng khu vực. 

Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Tây Ninh đưa phương hướng chung đối với việc bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích trong khu vực quy hoạch; không bố trí, xây dựng các công trình kiến trúc mới có quy mô lớn trong khu vực; thiết lập không gian hỗ trợ cho việc phát huy giá trị di tích như các hoạt động sinh hoạt tập thể, biểu diễn nghệ thuật.

Báo Vĩnh Long