Khảo sát du lịch vùng hạ lưu sông Thu Bồn (Quảng Nam)
Cập nhật: 03/08/2015
Vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam đã tổ chức chương trình khảo sát du lịch vùng hạ lưu sông Thu Bồn tại 3 địa phương là huyện Điện Bàn, huyện Duy Xuyên và TP. Hội An.


Trong thời gian một ngày, đoàn đã tiến hành khảo sát một số địa điểm du lịch gồm rừng dừa Bảy Mẫu, làng du lịch sinh thái cộng đồng Trà Nhiêu, làng mộc Kim Bồng, làng gốm Thanh Hà, khu du lịch Triêm Tây…

 

Qua chuyến đi này, các thành viên trong đoàn đều đánh giá vùng hạ nguồn sông Thu Bồn có hệ thống sông ngòi phong phú và đa dạng, rất phù hợp để các doanh nghiệp lữ hành khai thác. Tuy nhiên, du lịch đường sông hiện nay vẫn chưa phát triển so với tiềm năng lợi thế vốn có. Cơ sở hạ tầng, vật chất tại các điểm du lịch còn nhỏ lẻ, sản phẩm du lịch đơn điệu, chưa hấp dẫn…

 

Để du lịch đường sông của tỉnh phát triển trong thời gian tới, cần thiết phải có sự liên kết, hợp tác giữa các ngành chức năng, các địa phương cũng như sự hợp tác của các doanh nghiệp lữ hành trong việc tạo sự gắn kết với các điểm nhằm xây dựng sản phẩm du lịch hấp dẫn giới thiệu đến du khách.

Báo Quảng Nam