Việt Nam tham dự phiên họp Bộ trưởng Du lịch ASEAN - Ấn Độ lần thứ 5
Cập nhật: 22/01/2016
(TITC) – Tiếp nối các hoạt động diễn ra tại Diễn đàn Du lịch ASEAN 2016 tại thủ đô Manila, Phillippines, ngày 22/1/2016, đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đặng Thị Bích Liên dẫn đầu đã tham dự phiên họp Bộ trưởng Du lịch ASEAN - Ấn Độ lần thứ 5.

Tại phiên họp, Phó Tổng Thư ký ASEAN thông báo về kết quả liên quan đến du lịch tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN - Ấn Độ lần thứ 13 được tổ chức ngày 21/11/2015 tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Cùng với đó, các đại biểu đã nghe Chủ tịch Hội nghị trình bày về tiến độ triển khai hợp tác du lịch ASEAN - Ấn Độ kể từ Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN - Ấn Độ lần thứ 4.

Phiên họp đã xem xét và thông qua báo cáo của Phiên họp Nhóm công tác du lịch ASEAN - Ấn Độ diễn ra trước đó và Tuyên bố chung của Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN - Ấn Độ lần thứ 5.

Tin: Thanh Tâm; ảnh: Vụ Hợp tác quốc tế (TCDL)