Công nhận 4 tuyến, 14 điểm du lịch trên địa bàn Tx. Đông Triều (Quảng Ninh)
Cập nhật: 11/02/2016
Ngày 4/2, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có Quyết định số 414/QĐ-UBND về việc công nhận 4 tuyến và 14 điểm du lịch trên địa bàn Tx.Đông Triều.


Theo đó, 4 tuyến du lịch gồm: tuyến du lịch tâm linh di tích nhà Trần; tuyến du lịch tâm linh kết hợp sinh thái; tuyến du lịch khám phá miền quê Đông Triều; tuyến du lịch Đệ tứ chiến khu Đông Triều.

Các điểm du lịch gồm: điểm du lịch đền An Sinh; điểm du lịch đền Thái (xã An Sinh); điểm du lịch chùa Quỳnh Lâm (xã Tràng An); điểm du lịch chùa, am Ngọa Vân; điểm du lịch chùa Hồ Thiên (xã Bình Khê); điểm du lịch địa điểm lịch sử Trung tâm chiến khu Đông Triều (chùa Bắc Mã), (xã Bình Dương); điểm du lịch Cụm di tích lịch sử cách mạng khu mỏ Mạo Khê (phường Mạo Khê); điểm du lịch Làng quê Yên Đức (xã Yên Đức); điểm du lịch hồ Khe Chè (xã An Sinh); điểm du lịch Công viên Hà Lan (phường Mạo Khê); điểm du lịch Trung tâm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP Quảng Ninh (phường Mạo Khê); điểm du lịch Công ty Cổ phần Thành Đồng (xã Bình Dương); điểm du lịch Công ty Cổ phần Thái Sơn 88 (xã Yên Thọ) và điểm du lịch Chi nhánh Công ty TNHH Quang Vinh (phường Mạo Khê).

Theo Quyết định, UBND tỉnh giao UBND TX Đông Triều xây dựng phương án quản lý, khai thác, phương án thuyết minh; tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định hiện hành. Giao Sở VHTT & DL thẩm định, phê duyệt phương án quản lý, khai thác, thuyết minh, thực hiện quản lý Nhà nước đối với các tuyến, điểm du lịch trên, đồng thời chủ trì, phối hợp với UBND TX Đông Triều tổ chức công bố tuyến, điểm du lịch đảm bảo quy định hiện hành.

 

Báo Quảng Ninh