Quảng Ninh công bố quyết định thành lập Sở Du lịch
Cập nhật: 10/05/2016
Sáng 9/5, tại TP. Hạ Long, UBND tỉnh tổ chức lễ công bố thành lập Sở Du lịch và kiện toàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành Sở Văn hóa và Thể thao. Đến dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Trịnh Đăng Thanh giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách điều hành Sở Du lịch

Tại buổi lễ, đồng chí Lê Thị Hạnh, Giám đốc Sở Nội vụ đã công bố Quyết định số 1270/2016/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của UBND tỉnh về việc thành lập Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh. Theo đó, Sở Du lịch là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về du lịch ở địa phương theo quy định của pháp luật; các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Cơ cấu tổ chức Sở Du lịch có 1 Giám đốc và không quá 3 Phó Giám đốc; 5 phòng tổng hợp chuyên môn, nghiệp vụ (Văn phòng, Thanh tra, Quản lý lữ hành, Quản lý Cơ sở lưu trú và dịch vụ du lịch, Kế hoạch – Phát triển tài nguyên du lịch) và 2 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở.

Cũng theo quyết định của UBND tỉnh, đồng chí Trịnh Đăng Thanh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách điều hành Sở Du lịch; đồng chí Lê Minh Tân, Phó Trưởng Ban Quản lý Vịnh Hạ Long, được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Du lịch.

Về việc kiện toàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành Sở Văn hóa và Thể thao, theo quyết định số 1271/2016/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của UBND tỉnh. Theo đó, Sở Văn hóa và Thể thao là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh; thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể dục và thể thao và quảng cáo (trừ quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin) trên địa bàn theo quy định của pháp luật; các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Hà Quang Long, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao. Về biên chế, công chức, số người làm việc tại Sở Du lịch và Sở Thể thao và Du lịch không thay đổi, vẫn giữ nguyên biên chế cán bộ, nhân viên đang làm việc tại các bộ phận Du lịch, Văn hóa và Thể Thao thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Quảng Ninh là vùng đất có nhiều di tích lịch sử văn hóa, danh lam, thắng cảnh... đặc biệt có Vịnh Hạ Long đã được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới. Trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm và thu hút đầu tư các nguồn lực để phát triển các vấn đề về dịch vụ, trong đó đặc biệt là du lịch, phấn đấu xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh có cơ cấu dịch vụ đi đầu.

Quảng Ninh đang phấn đấu với mục tiêu trở thành một trung tâm du lịch quốc tế, một trọng điểm du lịch hàng đầu quốc gia, có hệ thống cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại, sản phẩm du lịch đa dạng, đặc sắc, có chất lượng cao, thương hiệu mạnh, mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc trong tỉnh, có năng lực cạnh tranh với các nước trong khu vực và quốc tế; thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững và bảo đảm quốc phòng – an ninh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Việc thành lập Sở Du lịch xuất phát từ nhu cầu tất yếu để đáp ứng cho sự lớn mạnh không ngừng của ngành du lịch địa phương. Ngay sau khi thành lập Sở Du lịch và kiện toàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành Sở Văn hóa và Thể thao, các đơn vị phải tập trung xây dựng chiến lược đào tạo đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt trình độ ngoại ngữ; phối hợp với các cơ quan chức năng để làm tốt nhiệm vụ quản lý Nhà nước; tạo điều kiện tối đa cho các nhà đầu tư triển khai nhanh nhất các dự án; đặc biệt là cải thiện môi trường kinh doanh du lịch, nâng cao ý thức cho người dân, doanh nghiệp tham gia làm du lịch; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách khi đến tham quan tại địa phương.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn hai Sở sớm ổn định bộ máy tổ chức, xây dựng kế hoạch hoạt động, cùng nhau phối hợp chặt chẽ để nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước và các dịch vụ công về du lịch trên địa bàn tỉnh; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, nâng cao thành tích thể thao, tăng cường hội nhập quốc tế và quảng bá hình ảnh đất nước văn hóa Quảng Ninh đến với bạn bè quốc tế.

Báo Quảng Ninh