Bà Rịa- Vũng Tàu: Tổng doanh thu từ thương mại dịch vụ tăng trên 9%
Cập nhật: 06/10/2017
Theo Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, từ đầu năm đến nay, hoạt động thương mại dịch vụ ổn định và tăng trưởng cao; tổng doanh thu từ thương mại dịch vụ trên địa bàn tỉnh đạt hơn 84 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 9% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong đó, doanh thu thương mại đạt hơn 63 nghìn tỷ đồng, tăng trên 9%; doanh thu dịch vụ gần 21 nghìn tỷ đồng, tăng gần 9%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa hơn 25 nghìn tỷ đồng, đạt trên 67% kế hoạch năm, tăng gần 11% so với cùng kỳ.

Nhiều địa phương có mức doanh thu thương mại dịch vụ cao và tăng mạnh so với cùng kỳ. Điển hình như thành phố Vũng Tàu, trong 9 tháng năm 2017, tăng trưởng kinh tế của Thành phố này ổn định. Hầu hết các chỉ tiêu cơ bản đạt kế hoạch đề ra. Đáng chú ý là doanh thu thương mại, du lịch đạt 136 nghìn tỷ đồng, tăng 13,9% so với cùng kỳ 2016.

Để tiếp tục bình ổn thị trường, từ nay đến cuối năm, Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống gian lận thương mại, nâng cao hiệu quả quản lý thị trường; ngăn chặn, xử lý kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật như: đầu cơ, nâng giá bất hợp lý, gian lận thương mại; đẩy mạnh công tác chống hàng giả để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng./..

  K.V

dangcongsan.vn