Núi Hàm Rồng - Lào Cai (Ảnh: Phương Mai)
Cập nhật: 14/08/2018
Album