Bạc Liêu: Thu hút 9 dự án đầu tư du lịch
Cập nhật: 16/12/2011
Theo thống kê từ Sở VHTTDL Bạc Liêu, tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh đã thu hút 9 dự án đầu tư vào phát triển du lịch.
Báo Văn hóa