Hà Nội đăng cai Hội nghị Mạng lưới thành phố châu Á
Hội nghị toàn thể lần thứ 12 Mạng lưới các thành phố lớn châu Á thế kỷ 21 (ANMC21) sẽ được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 18 - 19/11/2013.
TIN NỔI BẬT