Tổng cục Du lịch tổ chức khảo sát, hội thảo và định hướng phát triển con đường du lịch về nguồn (Ảnh: Anh Dũng)
Cập nhật: 30/11/2015