Lễ hội hoa Xuân Ecopark 2016 (Ảnh: Anh Dũng)
Cập nhật: 16/02/2016