Triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Du lịch thế giới
Cập nhật: 11/09/2013
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên có văn bản chỉ đạo hưởng ứng Ngày Du lịch thế giới (27/9) năm 2013 với chủ đề “Du lịch và Nước: Bảo vệ tương lai của chúng ta” nhằm nhấn mạnh trách nhiệm của du lịch và cam kết cần có để gìn giữ nguồn nước quý giá của thế giới.

Theo đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã thành phố tổ chức tuyên truyền phổ biến thông điệp của Tổng thư ký Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO) nhân Ngày Du lịch thế giới năm 2013 đến cán bộ, công chức, công nhân viên, người lao động, các hội viên, cộng đồng dân cư… bằng các hình thức thích hợp.

Sở VHTTDL Phú Yên tổ chức lớp tập huấn bảo vệ môi trường du lịch tại các khu di tích cho cán bộ Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị kinh doanh du lịch và người dân tại các khu di tích, danh lam, thắng cảnh tại địa phương; trong đó, lồng ghép nội dung tuyên truyền về Ngày Du lịch thế giới (27/9) và phát động bảo vệ nguồn nước. Sở TN-MT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hưởng ứng Ngày Du lịch thế giới năm 2013 thông qua việc phát động và triển khai thực hiện chiến dịch làm sạch môi trường du lịch theo kế hoạch của UBND tỉnh về kích cầu du lịch năm 2013.

UBND các địa phương chỉ đạo các cơ quan chức năng, tổ chức đoàn thể tổ chức tuyên truyền, phổ biến về Ngày Du lịch thế giới (27/9) và phát động bảo vệ nguồn nước; tổ chức chiến dịch làm sạch môi trường trên các tuyến du lịch, các khu di tích, danh lam thắng cảnh trên địa phương mình; trong đó, đặc biệt quan tâm, chú trọng bảo vệ nguồn nước phục vụ cho nhu cầu du lịch nói riêng và đời sống nhân dân nói chung.

Báo Phú Yên