Lịch các hoạt động trong Chương trình Năm Việt Nam tại Pháp 2014
Cập nhật: 20/02/2014

Thời gian

Hoạt động

Địa điểm

5/2013 – 7/2014

Triển lãm “Đông Dương – Pháp – Việt Nam”

Bảo tàng Montreuil (Seine Saint Denis)

8/10/2013 – 7/01/2014

Giới thiệu về sành sứ và đồ vật thể hiện ảnh hưởng của Việt Nam đối với các sản phẩm của Công ty Sèvres

Khu gốm sứ la Cité de la Céramique (Sèvre)

10/2013 – 15/01/2014

Triển lãm “Lịch sử Đông Dương: 1858 – 1954 – những miền đất và con người”

Bảo tàng Quân đội (Paris)

Mùa xuân 2014

Triển lãm bộ ảnh của Bảo tàng Albert Kahn

Bảo tàng Cernuschi (Paris)

31/01 – 15/02/2014

Lễ hội “Made in Asia” khám phá Việt Nam

Toulouse

Tháng 01 - 02/2014

Việt Nam tham dự chương trình “Truyền thống và hiện đại” của Nhà múa Lyon

Lyon

Tháng 02/2014

Việt Nam tham dự Festival “Travelling”

Rennes

Tháng 02/2014

Việt Nam tham dự “Festival điện ảnh châu Á”

Vesoul

14/3/2014

Nhạc truyền thống Việt Nam

Nhà Văn hóa thế giới (Paris)

14/4/2014

Mùa Xuân Việt Nam

Touraine

Tháng 5/2014

Triển lãm các tác phẩm của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp (Paris)

Tháng 5/2014

Những người làm điện ảnh Việt Nam tham dự Pavillon “Cinema du Monde” của Liên hoan phim quốc tế Cannes

Cannes

Tháng 5 - 6/2014

Triển lãm ảnh về 54 dân tộc Việt Nam của nhà nhiếp ảnh Sébastien Laval

Orangerie du Sénat

Tháng 5 - 6/2014

Tổ chức lưu diễn “Mùa lúa”

Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux và Avignon

5 - 6/6/2014

Hội thảo chuyên đề

Thư viện Quốc gia Pháp và Thư viện Đại học Ngôn ngữ và Văn minh (Paris)

Tháng 6/2014

Triển lãm về hình ảnh phụ nữ Việt Nam qua các áp phích của Việt Nam

Bảo tàng Quai Branly (Paris)

Giữa tháng 6/2014

Hội thảo “Nghệ thuật và khảo cổ học của Việt Nam, những cách nhìn mới”

Bảo tàng Guimet (Paris)

Tháng 6 - 7/2014

Chương trình siestes électroniques

Bảo tàng Quai Branly (Paris)

Tháng 6 - 11/2014

Lễ hội Dệt may đặc biệt

Clermont-Ferrand

14/7/2014

Tiếp tục chương trình siestes électroniques

Bảo tàng Quai Branly (Paris)

Tháng 9/2014

Triển lãm ảnh di sản của Việt Nam

Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Pháp (Paris)

15/9/2014 -1/2015

Triển lãm “Rồng bay: Nghệ thuật cung đình của Việt Nam” và Lễ kết thúc Năm Việt Nam tại Pháp

Bảo tàng Guimet (Paris)

Phạm Phương