Thêm các chuyến tàu hỏa đến Phan Thiết, Nha Trang
Cập nhật: 12/06/2014
Ga Sài Gòn cho biết, kể từ ngày 16/6 – 27/7, Công ty Vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn tổ chức chạy thường xuyên đôi tàu PT4/PT3 từ Sài Gòn đến Phan Thiết và ngược lại.

Trước ngày 16/6, đôi tàu này chỉ chạy vào các ngày thứ 6, 7 và chủ nhật.

Tàu PT4 xuất phát ga Sài Gòn lúc 17h30, đến Phan Thiết lúc 21h28; tàu PT3 xuất phát ga Phan Thiết lúc 22h50, đến Sài Gòn lúc 5h30.

Công ty cũng lập thêm đôi tàu SN6/SN5 từ Sài Gòn - Nha Trang và ngược lại, trong đó tàu SN6 chạy ga Sài Gòn các ngày: 18, 19, 25, 26, 29, 30.6 và 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12/7; tàu SN5 chạy ga Nha Trang các ngày: 21, 22, 28, 29, 30.6 và 1, 2, 4, 5, 6, 07, 11, 12, 13/7.

Tàu SN6 xuất phát ga Sài Gòn lúc 21h50, đến Nha Trang lúc 8h18; tàu SN5 xuất phát ga Nha Trang lúc 17h10, đến Sài Gòn lúc  2h47.

tinnong.vn