Khai mạc Lễ hội Văn hóa - Thể thao dân tộc miền núi Quảng Nam
Cập nhật: 30/07/2014
Sáng 29/7, tại huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam đã khai mạc Lễ hội Văn hóa - Thể thao các dân tộc miền núi Quảng Nam lần thứ 18.   

Gần 2.000 vận động viên là đồng bào các dân tộc Cơ Tu, Xơ Đăng, Cor, Ca Dong, Giẻ Triêng… sinh sống tại 9 huyện miền núi trong tỉnh tham gia tranh tài. 

Lễ hội Văn hóa - Thể thao các dân tộc miền núi Quảng Nam lần thứ 18 là dịp để tôn vinh di sản văn hóa của các dân tộc anh em sống ở vùng Đông Trường Sơn.

Tại Lễ hội Văn hóa - Thể thao các dân tộc miền núi Quảng Nam có nhiều hoạt động phong phú như biểu diễn cồng chiêng, trình diễn trang phục truyền thống, lễ hội ẩm thực của đồng bào các dân tộc thiểu số... 

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên lễ hội có nội dung thể hiện nghi thức lễ cưới hỏi truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam. 

Bên cạnh đó còn nhiều hoạt động thể dục thể thao như bóng đá, bóng chuyền, bắn ná, leo núi, đẩy gậy, kéo co..., là những bộ môn thể thao có thế mạnh được cộng đồng các dân tộc miền núi tỉnh Quảng Nam tích cực phát triển trong những năm qua. 

Song song với các hoạt động thể dục thể thao, Ban tổ chức còn tổ chức trưng bày, triển lãm hình ảnh, hiện vật về lịch sử, văn hóa tiêu biểu và các sản phẩm thủ công truyền thống của cộng đồng các dân tộc miền núi sinh sống trên địa bàn Quảng Nam.

Ông Đinh Hài, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam cho biết: "Lễ hội Văn hóa - Thể thao các dân tộc miền núi Quảng Nam được tổ chức 4 năm một lần là dịp để động viên các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống yêu nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy hoạt động văn hóa, thể thao phát triển nhằm nâng cao sức khỏe, cải thiện đời sống văn hóa tinh thần cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội của địa phương, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và xây dựng nông thôn mới. 

Tính độc đáo và đa dạng văn hóa được phản ánh khá rõ nét trong đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào. Những tinh hoa đó được chắt lọc tham gia trình diễn trong Lễ hội Văn hóa - Thể thao các dân tộc miền núi của tỉnh sẽ góp phần làm đa dạng hóa sản phẩm du lịch trong đất liền của tỉnh Quảng Nam./.

Vietnam+