Khai mạc Liên hoan Ca trù toàn quốc 2014
Cập nhật: 27/08/2014
Ngày 26/8/2014, Liên hoan Ca trù toàn quốc 2014 đã khai mạc tại Hà Nội với sự tham gia của 26 đơn vị trực thuộc 11 tỉnh, thành phố.

Liên hoan do Viện Âm nhạc kết hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố có di sản ca trù tổ chức, nhằm mục đích đánh giá kết quả bảo tồn nghệ thuật ca trù như đã cam kết với UNESCO.

Các chương trình nghệ thuật trong khuôn khổ Liên hoan được dàn dựng trong khoảng thời gian tối đa 30 phút và được đánh giá dựa trên năm tiêu chí: không gian ca trù, giọng hát ca trù hay, tay đàn ca trù giỏi, giọng hát ca trù và tay đàn ca trù triển vọng.

Liên hoan Ca trù toàn quốc 2014 được đánh giá sẽ thể hiện một diện mạo mới của di sản ca trù sau 5 năm được thế giới vinh danh.

VTV online