Thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Thái tỉnh Lai Châu năm 2014
Cập nhật: 30/09/2014
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 3104/QĐ-BVHTTDL và Quyết định số 3105/QĐ-BVHTTDL về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Thái lần thứ nhất tại tỉnh Lai Châu năm 2014. 

Văn bản căn cứ Quyết định số 2425/QĐ-BVHTTDL ngày 01 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Thái lần thứ nhất tại tỉnh Lai Châu năm 2014. Theo đó, Ban Chỉ đạo Ngày hội văn hóa dân tộc Thái lần thứ nhất tại tỉnh Lai Châu năm 2014 do ông Hồ Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là Trưởng ban; ông Vương Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu là Phó Trưởng ban Thường trực; ông Nông Quốc Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc là Phó Trưởng ban cùng 16 ủy viên.

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ: chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Thái lần thứ nhất tại tỉnh Lai Châu năm 2014 đảm bảo đúng kế hoạch, tiến độ, mục đích, yêu cầu đề ra; chỉ đạo Ban Tổ chức triển khai nội dung các hoạt động diễn ra trong khuôn khổ Ngày hội. Ban tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Thái lần thứ nhất tại tỉnh Lai Châu năm 2014 do ông Vương Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu là Trưởng ban, ông Sùng A Hồ - Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Lai Châu là Phó Trưởng ban Thường trực; ông Hoàng Đức Hậu - Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc Bộ VHTTDL và ông Đỗ Hạ Long - Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Lai Châu là Phó Trưởng ban cùng 19 ủy viên.

Ban Tổ chức có nhiệm vụ: xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Thái lần thứ nhất tại tỉnh Lai Châu năm 2014 sau khi được Ban Chỉ đạo thống nhất; Trưởng Ban Tổ chức có nhiệm vụ tổ chức, điều hành chung các hoạt động của Ban Tổ chức và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Tổ chức; các thành viên Ban Tổ chức có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được phân công, phối hợp hoàn thành tốt kế hoạch tổ chức Ngày hội./.

CINET