Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 10 và 10 tháng năm 2014
Cập nhật: 31/10/2014
Trong tháng 10, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 559.002 lượt, giảm 3,3% so với tháng trước và giảm 11,1% so với cùng kỳ năm 2013. Tính chung 10 tháng năm 2014 ước đạt 6.608.391 lượt, tăng 8,0 % so với cùng kỳ năm 2013. 
Tổng cục Thống kê