Tổ chức "Tuần lễ du lịch xanh ĐBSCL năm 2015"
Cập nhật: 07/11/2014
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh - Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ đồng ý việc tổ chức "Tuần lễ du lịch xanh Đồng bằng sông Cửu Long năm 2015" tại thành phố Cần Thơ.

Phó Thủ tướng giao Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Cần Thơ và các Bộ, ngành, địa phương liên quan chuẩn bị kỹ nội dung, bảo đảm tổ chức "Tuần lễ du lịch xanh Đồng bằng sông Cửu Long năm 2015" gọn nhẹ, thiết thực, hiệu quả và đạt mục tiêu đề ra.

Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ phối hợp với UBND thành phố Cần Thơ báo cáo chi tiết chương trình, nội dung trước khi thực hiện.

Chinhphu.vn