Tổ chức Lễ hội Làng Sen toàn quốc năm 2015
Cập nhật: 11/11/2014
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa giao Cục Văn hóa cơ sở chủ trì phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An và các đơn vị liên quan tổ chức Lễ hội Làng Sen toàn quốc năm 2015.
 

Lễ hội Làng Sen năm 2015 được tổ chức nhân kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ở quy mô cấp quốc gia từ ngày 15 – 20/5/2015 tại tỉnh Nghệ An.

Lễ hội là dịp thể hiện lòng biết ơn, thành kính, sự ngưỡng mộ của nhân dân cả nước đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất. Thông qua lễ hội để tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh; quảng bá hình ảnh Nghệ An với cả nước và quốc tế...

Lễ hội Làng Sen cũng là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm của mình, từ đó phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong nhân dân, biến tình cảm và lòng tự hào của mỗi người trở thành những hành động cách mạng cụ thể, thiết thực góp phần xây dựng quê hương Nam Đàn thành huyện kiểu mẫu, đưa Nghệ An thành tỉnh khá như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

Lễ hội có sự tham gia của các đoàn nghệ thuật quần chúng của các tỉnh, thành phố trong cả nước nơi Bác Hồ đã từng đến, một số đoàn nghệ thuật thuộc lực lượng vũ trang và một số đoàn nghệ thuật quốc tế nơi Bác Hồ ở trong quá trình hoạt động cách mạng hoặc có di tích liên quan đến Bác Hồ...

Tại Lễ hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động như Lễ dâng hoa dâng hương tại Quảng trường Hồ Chí Minh; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ dân gian; triển lãm tranh, ảnh nghệ thuật về Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức tuần lễ phim về Bác...

Chính Phủ