Tổ chức Tuần lễ Biển và Hải đảo tại Quảng Ngãi
Cập nhật: 14/04/2015
Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa quyết định sẽ tổ chức Tuần lễ Biển và Hải đảo năm 2015 tại tỉnh Quảng Ngãi.

Dự kiến, chương trình sẽ diễn ra từ ngày 5-7/6. Theo tinh thần chủ đề của Ngày Đại dương thế giới năm 2015-2016 “Healthy oceans, healthy planet” (Đại dương khỏe mạnh, hành tinh lành mạnh), tuần lễ biển và hải đảo nước ta sẽ lấy chủ đề là “Đại dương xanh, hành tinh xanh”.

Sẽ có nhiều hoạt động diễn ra trong tuần lễ này như: Chương trình mít tinh kỷ niệm ngày Đại dương thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (tại bãi biển Mỹ Khê, thành phố Quảng Ngãi); lễ ra quân lực lượng thanh niên tình nguyện làm sạch môi trường bãi biển và trồng cây xanh bảo vệ bờ biển; biểu diễn văn nghệ, triển lãm hình ảnh về biển, đảo... Ngoài ra, tỉnh Quảng Ngãi cũng sẽ tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư phát triển kinh tế biển, đảo.

Mục đích của các hoạt động này nhằm góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, ngành và các tầng lớp nhân dân về vị trí chiến lược của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý, khai thác, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên, môi trường biển, đảo.

Chinhphu.vn