Tìm giải pháp ưu tiên triển khai Nghị quyết 92 về phát triển du lịch
Cập nhật: 20/05/2015
Tìm kiếm các giải pháp và kế hoạch hành động ưu tiên để triển khai Nghị quyết 92/NĐ-CP của Chính phủ trên cả ba lĩnh vực xúc tiến quảng bá du lịch, quản lý chất lượng dịch vụ, nguồn nhân lực du lịch và chính sách, thể chế là nội dung chính được đề cập đến trong phiên họp lần thứ sáu của Hội đồng Tư vấn Du lịch diễn ra ngày 19/5 tại Hà Nội.
 

Cũng tại phiên họp, các đại biểu tham dự phiên họp cũng đã thảo luận về tình hình triển khai cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và phương hướng giải quyết. Đặc biệt, từ Nghị quyết 92/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 8/12/2014 về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới, Hội đồng đã xác định các kế hoạch hành động ưu tiên trong thời gian tới, tập trung vào hai lĩnh vực là xây dựng Quỹ Hỗ trợ phát triển Du lịch và cải thiện môi trường du lịch.

Tại phiên họp, các tổ trưởng các tổ công tác của Hội đồng lần lượt cập nhật thông tin về các hoạt động đã thực hiện kể từ phiên họp thứ năm ngày 12/12/2014. Trong thời gian qua, Tổ công tác về Quản lý chất lượng dịch vụ du lịch và Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch đã tham mưu, đề xuất Hội đồng ban hành công văn gửi Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch về việc áp dụng tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam, góp phần nâng cao chất lượng nhân lực du lịch.

Tổ công tác về Chính sách và Thể chế đã thảo luận những vấn đề liên quan đến việc tạo thuận lợi cho doanh nghiệp để thu hút vốn đầu tư vào lĩnh vực du lịch thông qua các chính sách liên quan tới thuế đất; tạo thuận lợi cho khách du lịch đến Việt Nam thông qua chính sách thị thực; hợp tác chặt chẽ và tích cực hơn với Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam...

Về hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch, Tổ công tác chuyên trách đã báo cáo Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn về kết quả nghiên cứu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch; hỗ trợ đổi mới trang thông tin điện tử chính thức của du lịch Việt Nam; đồng thời Tổ công tác cũng đang tích cực hỗ trợ Tổng cục Du lịch xây dựng ba video quảng bá du lịch Việt Nam, triển khai chiến dịch tiếp thị trực tuyến (e-marketing)...

Phiên họp do Dự án “Chương trình Phát triển Năng lực Du lịch có Trách nhiệm với Môi trường và Xã hội” do Liên minh Châu Âu tài trợ (gọi tắt là Dự án EU-ESRT) hỗ trợ kĩ thuật. Các đại biểu tham dự phiên họp là thành viên của Hội đồng, khách mời là đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng của Tổng cục Du lịch và các chuyên gia trong ngành du lịch.

Hội đồng Tư vấn Du lịch được thành lập vào ngày 27/11/2012, nhằm tăng cường lợi thế cạnh tranh của Việt Nam như một điểm đến du lịch bền vững bằng việc xây dựng và triển khai hợp tác công - tư và đối thoại công - tư. 

Hội đồng Tư vấn Du lịch bao gồm hơn 20 cá nhân có ảnh hưởng lớn trong ngành du lịch, bao gồm từ giám đốc điều hành của các khách sạn, các công ty lữ hành, doanh nghiệp vận tải, chủ tịch của các hiệp hội du lịch, lãnh đạo của một số cơ sở đào tạo, đại diện từ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Phòng thương mại châu Âu, tới cán bộ quản lý cao cấp từ khu vực nhà nước. Hội đồng Tư vấn Du lịch sẽ tư vấn cho Tổng cục Du lịch, góp phần giúp ngành Du lịch Việt Nam vượt qua những thách thức trong quá trình phát triển.

Vietnam+