Công bố mở Bến cảng khách quốc tế Tuần Châu (Quảng Ninh)
Cập nhật: 20/08/2015
Cục Hàng hải Việt Nam (Bộ GTVT) vừa ra quyết định công bố mở Bến cảng khách quốc tế Tuần Châu để tiếp nhận tàu thuyền Việt Nam và nước ngoài ra, vào để đón trả hành khách, hành lý, phục vụ du lịch biển trên Vịnh Hạ Long – Quảng Ninh.

Bến cảng khách quốc tế Tuần Châu nằm ở phía đông nam đảo Tuần Châu (TP Hạ Long, Quảng Ninh). Bến cảng gồm 2 cầu cảng: Cầu cảng số 1 có chiều dài 1.143m; cầu cảng số 2 có chiều dài 4.411m. Bến cảng nằm trong vùng nước cảng biển thuộc khu vực quản lí của Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh đã được bộ GTVT công bố tại Thông tư số 35/2014/TT-BGTVT ngày 19/8/2014 và văn bản số 8881/BGTVT-KCHT ngày 9/7/2015. Quy định loại tàu chở khách có chiều dài đến 70m với mớn nước phù hợp.

Quyết định yêu cầu Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh có trách nhiệm: Quản lý nhà nước chuyên ngành về hàng hải tại khu vực bến cảng nêu trên và được thu các khoản phí theo qui định của pháp luật; chủ trì và phối hợp với sở GTVT và cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ninh rà soát, thống nhất cơ chế thực hiện công tác quản lý nhà nước trước bến cảng khách quốc tế Tuần Châu và vùng nước thủy nội địa lân cận nhằm đảm bảo an toàn, thuận lợi và điều kiện hoạt động ổn định của bến cảng, các phương tiện tại cảng.

Căn cứ điều kiện khai thác bến cảng, điều kiện thực tế của cầu cảng, luồng tàu, giới hạn độ sâu vùng nước trước cầu cảng, luồng tàu (theo thông báo hàng hải)… và các qui định của pháp luật có liên quan để cho phép tàu thuyền có trọng tải và mớn nước phù hợp ra, vào, neo đậu tại bến cảng trên; thực hiện đón trả hành khách, hành lý phục vụ du lịch biển trên vịnh Hạ Long nhằm đảm bảo an ninh hàng hải, an toàn hàng hải, phòng chống cháy nổ và phòng ngừa ô nhiễm môi trường.

Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh có trách nhiệm: Căn cứ hồ sơ thiết kế bến cảng đã được cấp có thẩm quyền được phê duyệt, thông báo điều kiện khai thác và tổ chức khai thác bến cảng khách quốc tế Tuần Châu đúng mục đích.

Các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành có liên quan căn cứ qui định của quyết định này, các quy định của pháp luật có liên quan để tổ chức thực hiện các hoạt động nghiệp vụ tại khu vực bến cảng khách quốc tế Tuần Châu.

Báo Quảng Ninh