Chuẩn bị Liên hoan dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh năm 2016
Cập nhật: 29/03/2016
Nhằm tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị của các thể hát cũng như vai trò diễn xướng của dân ca ví, giặm; đồng thời thực hiện Chương trình hành động quốc gia về bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại sau khi dân ca ví, giặm được UNESCO vinh danh, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 147 ngày 17/3 về việc tổ chức Liên hoan dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh năm 2016.

Với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tinh thần lao động, tình yêu cuộc sống và phong trào xây dựng nông thôn mới, Liên hoan dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh năm 2016 sẽ được tổ chức từ cấp huyện, thành, thị, cấp cụm và cấp tỉnh. Cấp cụm gồm 4 cụm tổ chức từ ngày 12 - 25/9/2016 tại các địa phương: Nghi Lộc, Anh Sơn, TX Cửa Lò và Nghĩa Đàn. Cấp tỉnh diễn ra từ ngày 10 - 13/10, được truyền hình trực tiếp tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh, gồm các đơn vị đạt giải Nhất, Nhì, Ba tại các cụm và 9 CLB dân ca của tỉnh Hà Tĩnh.

Ngoài ra, còn có hoạt động biểu diễn, giao lưu dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh tại huyện Nam Đàn, Quảng trường Hồ Chí Minh và 2 địa điểm tại tỉnh Hà Tĩnh.

congannghean.vn