Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc tại Lào Cai
Cập nhật: 06/05/2016
Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc mở rộng lần thứ XIII – năm 2016 dự kiến sẽ được tổ chức tại tỉnh Lào Cai vào đầu tháng 10/2016.
Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XII được tổ chức tại tỉnh Hòa Bình

Theo kế hoạch số 1428/KH-BVHTTDL ngày 26 tháng 4 năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XIII năm 2016 là một hoạt động nhằm giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, thế mạnh phát triển văn hóa, thể thao, du lịch và di sản văn hóa các dân tộc trong vùng. Qua đó, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và đồng bào các dân tộc về ý thức, trách nhiệm trong việc xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, gắn công tác phát triển văn hóa, thể thao và du lịch với những mục tiêu kinh tế - xã hội.

Quy mô tổ chức gồm 8 tỉnh, trong đó 06 tỉnh vùng Tây Bắc: Lào Cai, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Yên Bái và 02 tỉnh Phú Thọ, Hà Giang. Ngày hội sẽ diễn ra chính thức trong 03 ngày, dự kiến tháng 10 năm 2016, tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Thành phần tham gia gồm: Nghệ nhân, diễn viên quần chúng, vận động viên quần chúng các dân tộc hiện đang sinh sống, học tập và làm việc tại địa bàn các tỉnh vùng Tây Bắc.

Với chủ đề “Các dân tộc vùng Tây Bắc đoàn kết và phát triển - hướng tới năm du lịch Quốc gia 2017”, Ngày hội bao gồm các hoạt động sau: Trình diễn, giới thiệu nghi thức, sinh hoạt văn hóa; Trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc Tây Bắc; Chương trình biểu diễn nghệ thuật quần chúng: dân ca, dân vũ, dân nhạc... Trại trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa, du lịch; Không gian triển lãm, trưng bày, giới thiệu ảnh nghệ thuật về con người và tiềm năng vùng Tây Bắc trong quá trình hội nhập và phát triển: Với chủ đề “Sắc màu Tây Bắc"… Bên cạnh là các hoạt động thể thao như: Môn kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, tung còn, tù Lu, việt dã, võ cổ truyền…

Ngoài ra còn có các hoạt động: Trưng bày hiện vật Bảo tàng Lào Cai; Hoạt động Du Iịch – Hội chợ; Hội Thảo khoa học với chủ đề: “Bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa dân tộc với phát triển du lịch bền vững vùng Tây Bắc”; Liên hoan các làng du lịch cộng đồng khu vực Tây Bắc gồm: Hội trại Văn hóa: Triển lãm, giới thiệu không gian văn hóa và chào bán các sản phẩm, mặt hàng lưu niệm đặc trưng của mỗi làng du lịch cộng đồng; Tổ chức thi các kỹ năng du lịch cộng đồng nhằm tạo cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm phục vụ khách du lịch: Kỹ năng chào đón khách; kỹ năng thuyết minh, giới thiệu về điểm đến; tìm hiểu về những kiến thức cơ bản phục vụ tại các cơ sở homestay; Thi chế biến các món ăn ẩm thực dân tộc phục vụ du lịch: Các làng du lịch sẽ chế biến các món ăn dân tộc phục vụ khách ngay trong không gian Hội trại để tạo sản phẩm phục vụ khách tham gia sự kiện; Thi tổ chức các hoạt động văn nghệ - thể thao để giới thiệu và giao lưu với khách ngay trong không gian Hội trại.

Bộ VHTTDL yêu cầu việc tổ chức Ngày Hội phải Đảm bảo hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho các dân tộc vùng Tây Bắc; Các chương trình chuẩn bị chu đáo, có nội dung đặc sắc, hình thức phong phú, phù hợp và có tính nghệ thuật cao, có nhiều nét mới, đáp ứng nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ của nhân dân. Gắn hoạt động văn hóa, thể thao với quảng bá tiềm năng thu hút phát triển du lịch của các tỉnh trong khu vực Tây Bắc.

Trên cơ sở Kế hoạch tổng thể Bộ VHTTDL yêu cầu các đơn vị, địa phương tham gia Ngày hội xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động của đơn vị, địa phương mình trong khuôn khổ Ngày hội và gửi về Thường trực Ban Tổ chức Ngày hội (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai, Vụ Văn hoá dân tộc) trước ngày 10/7/2016 để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ VHTTDL chỉ đạo và phối hợp thực hiện hiệu quả. Lịch trình, thời gian cụ thể đối với các nội dung hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội, Ban Tổ chức sẽ gửi đến các đơn vị, địa phương trong tháng 8 năm 2016.

CINET