Hướng tới Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ II năm 2016
Cập nhật: 10/06/2016
(TITC) – Sáng ngày 08/6/2016, tại trụ sở Bộ VHTTDL, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Giang về kế hoạch tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ II năm 2016.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã thống nhất tên gọi của hoạt động là Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ II năm 2016 và sẽ được tổ chức vào dịp Lễ hội hoa Tam giác mạch tỉnh Hà Giang năm 2016 trong tháng 10.

Bộ trưởng nhấn mạnh, đây là ngày hội của cộng đồng dân tộc Mông trên toàn quốc, thể hiện sự tôn vinh văn hoá của một tộc người giàu truyền thống văn hoá, nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá của dân tộc Mông trong nền văn hoá Việt Nam thống nhất mà đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc anh em. Do đó, các hoạt động được tổ chức trong ngày hội cần mang đặc trưng riêng có của người Mông.

Bộ trưởng đã giao Cục Nghệ thuật Biểu diễn lên kịch bản cho lễ khai mạc Ngày hội, đồng thời giao Cục phối hợp với Hà Giang trong việc cử đoàn nghệ thuật biểu diễn trong sự kiện đó.

Tin, ảnh: Hương Lê