Hội chợ Du lịch Quốc tế Đà Nẵng 2016 (Ảnh: Khánh Luân)
Cập nhật: 24/06/2016
Album