Chương trình hoạt động Hội chợ Du lịch quốc tế TP. HCM 2016
Cập nhật: 05/09/2016
(TITC) - Hội chợ Du lịch quốc tế TP. Hồ Chí Minh năm 2016 sẽ diễn ra từ ngày 8-10/9/2016 tại Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn (SECC) - Quận 7, TP.HCM. Dưới đây là lịch dự kiến chương trình hoạt động tổng thể của Hội chợ.
www.itehcmc.com