Diễn đàn Bộ trưởng ACMECS mở rộng về Du lịch có trách nhiệm
Cập nhật: 08/09/2016
(TITC) - Nhân dịp Hội chợ Du lịch Quốc tế 2016 (ITE-HCMC 2016), ngày 08/9, Diễn đàn Bộ trưởng ACMECS mở rộng về Du lịch có trách nhiệm được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh.
Toàn cảnh diễn đàn

Diễn đàn có sự tham dự của Bộ trưởng Du lịch các nước thành viên trong khuôn khổ hợp tác “Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong” – ACMECS (bao gồm Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam), đại diện ngành du lịch, các tổ chức quốc tế, tổ chức xã hội và chuyên gia quốc tế.

Diễn đàn được tổ chức nhằm triển khai Kế hoạch hành động giai đoạn 2016-2018, góp phần hiện thực hóa việc liên kết phát triển bền vững thông qua trao đổi kinh nghiệm và đề ra các định hướng đẩy mạnh phát triển du lịch bền vững, có trách nhiệm trong khu vực AMECS.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện nhận định du lịch ACMECS đã khẳng định vai trò là ngành kinh tế quan trọng, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của khu vực nói chung và từng quốc gia nói riêng. Đồng thời cũng nhấn mạnh sự phát triển du lịch luôn đi kèm với những thách thức đối với môi trường tự nhiên và xã hội, từ đó đặt ra yêu cầu cần có những cơ chế, chính sách để phát triển du lịch một cách có trách nhiệm, hướng đến phát triển bền vững.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện phát biểu khai mạc diễn đàn

Các quốc gia ACMECS nhận thức rõ tầm quan trọng và xác định liên kết phát triển du lịch bền vững, có trách nhiệm với môi trường và xã hội chính là định hướng tất yếu, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của “Năm quốc gia-Một điểm đến” cũng như góp phần nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến chung ACMECS. Việt Nam luôn đề cao định hướng phát triển du lịch bền vững, có trách nhiệm với môi trường và xã hội. Một trong những quan điểm quan trọng trong Chiến lược và Quy hoạch phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 là “phát triển du lịch bền vững gắn chặt với việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc; giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường”. Thời gian qua, du lịch Việt Nam luôn ưu tiên phát triển các loại hình du lịch sinh thái, du lịch xanh, du lịch cộng đồng.

Các Bộ trưởng ghi nhận sự phát triển của du lịch ACMECS năm 2015 với 52 triệu lượt khách quốc tế (tăng 17% so với năm 2014), trong đó có 8,8 triệu lượt khách nội vùng, và cho rằng du lịch đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực cộng đồng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn của các nước ACMECS. Nhận thức rõ những mối đe dọa tới môi trường và xã hội có thể phát sinh trong quá trình phát triển du lịch, các Bộ trưởng đề cao phát triển du lịch theo hướng bền vững và khẳng định phát triển du lịch có trách nhiệm đòi hỏi tất cả các bên liên quan bao gồm Chính phủ, cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, nhà cung ứng sản phẩm du lịch, cộng đồng địa phương và khách du lịch chủ động tham gia và phát huy trách nhiệm cụ thể của mình.

Tại diễn đàn, Bộ trưởng Du lịch các nước ACMECS đã nhất trí thông qua Tuyên bố Bộ trưởng ACMECS về Du lịch có trách nhiệm nhằm tái khẳng định cam kết của ngành du lịch ACMECS với phát triển du lịch có trách nhiệm, bền vững, toàn diện và cân bằng; củng cố cơ chế chính sách du lịch có trách nhiệm; tăng cường trao đổi thông tin và kinh nghiệm; tạo điều kiện thích hợp cho việc khai thác có trách nhiệm các tài nguyên văn hóa và thiên nhiên để phát triển sản phẩm du lịch; khuyến khích giáo dục, đào tạo và tăng cường năng lực chuyên môn phù hợp với các đối tượng; thúc đẩy và hỗ trợ sự tiến bộ về kinh tế-xã hội của các nhóm xã hội dễ bị tổn thương; và thúc đẩy hợp tác công - tư với sự tham gia của các tổ chức quốc tế và phi Chính phủ để tăng cường liên kết bền vững nội vùng, nâng cao chất lượng dịch vụ và sản phẩm du lịch.

Hồng Nhung - Tố Linh