Tổ chức Liên hoan Tài năng Ca trù Hà Nội 2016
Cập nhật: 19/10/2016
Liên hoan Tài năng Ca trù Hà Nội 2016 sẽ được tổ chức từ ngày 11 - 13/11 tại Nhà Thái học - Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội.

Theo Sở VHTT Hà Nội, Liên hoan Tài năng Ca trù được tổ chức với mục đích góp phần phát hiện bồi dưỡng các tài năng trẻ và đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá tới đông đảo các thành phần quân chúng nhân dân. Qua đó, có thể định lượng được một phần cơ bản kết quả phục hưng ca trù, tìm ra định hướng hiệu quả nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Ca trù trên địa bàn Hà Nội, góp phần từng bước đưa Ca trù khỏi danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp và đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại trong những giai đoạn tiếp theo. Đây cũng là một trong các hoạt động chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 2016.

Tiết mục của CLB Ca trù Thăng Long. Nguồn: musicshow

Nội dung Liên hoan Tài năng Ca trù Hà Nội 2016 bám sát với tình hình, thực trạng hoạt động của các Câu lạc bộ, xây dựng được các nội dung phối hợp, tạo điều kiện để các tài năng trẻ của Câu lạc bộ Ca trù trên địa bàn Hà Nội thể hiện khả năng, là nơi giao lưu học hỏi tăng cường chuyên môn giữa các câu lạc bộ để đẩy mạnh hiệu quả hoạt động bảo tồn thực hành di sản.

Theo đó, đối tượng tham gia Liên hoan là các tài năng trẻ từ các Câu lạc bộ ca trù trên địa bàn Thành phố hoặc sinh hoạt tự do, biết đàn giỏi, hát hay, múa khéo các thể cách cơ bản, kinh điển theo yêu cầu của Ban tổ chức, được chia theo 02 độ tuổi là từ 6-15 và 16-30.

Nội dung dự thi bao gồm nội dung cá nhân (Ca nương tài năng, Kép đàn tài năng; Ca nương tài năng xuất sắc và Kép đàn tài năng xuất sắc) và và tập thể.

Về cơ cấu giải thưởng, Ban Tổ chức sẽ trao giải cá nhân bao gồm: 02 giải Tài năng xuất sắc, 04 giải A, 04 giải B, 08 giải Khuyến khích. Với giải tập thể, BTC sẽ trao 01 giải A và 01 giải B.

Thời hạn nhận đăng ký tiết mục là trước ngày 06/11/2016.

Gia Linh

Cinet