Festival Cồng chiêng tại Gia Lai cần tạo điểm nhấn để khẳng định thế mạnh di sản
Cập nhật: 07/03/2017
Một trong những nội dung quan trọng được Thứ trưởng Bộ VHTTDL Huỳnh Vĩnh Ái kết luận tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai là Đề án tổ chức Festival Cồng chiêng năm 2018.

Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Gia Lai

Theo đó, thống nhất tên gọi Đề án “Festival cồng chiêng tại tỉnh Gia Lai năm 2018”. Tỉnh Gia Lai chỉ đạo cơ quan chuyên môn hoàn chỉnh Đề án gửi Bộ thẩm định, lấy ý kiến tham gia vào Đề án của các tỉnh trong khu vực Tây Nguyên (Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Kon Tum), ý kiến của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, hoàn thiện Đề án trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Bên cạnh đó, “Festival cồng chiêng tại tỉnh Gia Lai năm 2018” cần phải có hình sắc đặc trưng của Gia Lai, tạo điểm nhấn sâu sắc để khẳng định thế mạnh của địa phương về loại hình di sản này, khả năng tổ chức thành công sự kiện này ở cấp quốc gia trong thời gian tới để thực hiện tốt Công ước quốc tế của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể.

Cũng tại Thông báo kết luận số 680/TB-BVHTTDL ngày 24/02, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái giao Tổng cục Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lập Quy hoạch phát triển du lịch khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam, kinh phí bố trí từ nguồn của Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng (Dự án ADB) sau khi có thông báo vốn năm 2017 từ phía Dự án.

Tổng cục Du lịch hướng dẫn và phối hợp chặt chẽ với Sở VHTTDL tỉnh Gia Lai hoàn chỉnh Đề án bổ sung Khu du lịch của tỉnh thành Khu du lịch quốc gia trong Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam và Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Tây Nguyên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, trên cơ sở chọn 01 khu du lịch trong 04 khu du lịch đề xuất (Khu du lịch sinh thái Vườn quốc gia Kon Ka Kinh, Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng, Khu du lịch sinh thái Lâm viên Biển Hồ-Chư Đang Ya, Khu du lịch-di tích Tây Sơn thượng đạo). Việc lựa chọn bổ sung khu du lịch phải đảm bảo phù hợp các tiêu chí của Khu du lịch quốc gia và có tính khả thi cao.

Về Kế hoạch tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ I, năm 2017: Căn cứ Đề án tổ chức Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào các dân tộc thiểu số theo khu vực và toàn quốc giai đoạn 2013-2020 (ban hành theo Quyết định số 4686/QĐ-BVHTTDL, ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL), Ngày hội là sự kiện văn hóa chính trị quy mô khu vực. Địa phương đăng cai chịu trách nhiệm kinh phí cho các hoạt động diễn ra trong Ngày hội: Lễ khai mạc, lễ bế mạc, truyền hình trực tiếp, đón tiếp đại biểu Trung ương, địa phương...; chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động của Ngày hội. Bộ VHTTDL chịu trách nhiệm kinh phí Ban tổ chức cấp Trung ương, Hội đồng thẩm định nghệ thuật, trọng tài, kinh phí khen thưởng cho các nội dung hoạt động của Ngày hội.

Vụ Văn hóa dân tộc chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện Kế hoạch sau khi có ý kiến tham gia của tỉnh Gia Lai (địa phương đăng cai), Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và 04 tỉnh Tây Nguyên; phối hợp với tỉnh Gia Lai về kịch bản, công tác tổ chức và tư vấn mời các đơn vị liên quan về nghệ thuật, sớm ban hành Kế hoạch để các đơn vị liên quan điều chỉnh về kinh phí thực hiện.

T.T

Cinet