Tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất
Cập nhật: 09/03/2017
Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất, tại tỉnh Tuyên Quang, năm 2017 được tổ chức nhằm tôn vinh và bảo tồn, phát huy, phát triển bản sắc văn hoá dân tộc Dao trong cộng đồng 54 dân tộc anh em nói chung.

Theo Quyết định số 612/QĐ-BVHTTDL ngày 01/3/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) giao Vụ Văn hóa dân tộc chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL và Sở VHTTDL các tỉnh có dân tộc Dao sinh sống tổ chức thực hiện.

Dân tộc Dao là dân tộc có số dân đông đứng hàng thứ 9 trong số 54 dân tộc ở Việt Nam, cư trú tập trung tại các tỉnh miền núi và trung du phía Bắc. Văn hóa truyền thống người Dao có những nét đặc trưng và riêng biệt, cho đến nay vẫn duy trì được bản sắc truyền thống đậm nét, thể hiện qua tiếng nói, trang phục, lễ hội, các nghi thức sinh hoạt văn hóa...

Ngày hội là dịp nhằm tôn vinh và bảo tồn, phát huy, phát triển bản sắc văn hoá các dân tộc trong cộng đồng 54 dân tộc anh em nói chung và với văn hóa dân tộc Dao nói riêng, gắn với sự phát triển bền vững của đất nước.

Cinet