Toàn cảnh Đối thoại chính sách cao cấp APEC về Du lịch bền vững 2017 (Ảnh: Truyền Phương, Thanh Tâm)
Cập nhật: 26/06/2017
Album