Hội thi tay nghề du lịch Việt Nam năm 2017 khu vực miền Bắc (Ảnh: Anh Dũng - Thu Thủy)
Cập nhật: 22/09/2017
Album