Sắp diễn ra Lễ hội Nghinh Ông – Cần Giờ năm 2017
Cập nhật: 27/09/2017
Từ ngày 3 đến ngày 5/10, Lễ hội Nghinh Ông – Cần Giờ năm 2017 sẽ diễn ra tại thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh.

Trong thời gian diễn ra lễ hội sẽ có những hoạt động như: lễ viếng Nghĩa trang Liệt sỹ Rừng Sác Cần Giờ; lễ thượng đại kỳ lễ hội; lễ cúng tiền hiền hậu hiền, bạn cũ lái xưa; lễ mừng công ngư dân Cần Giờ; tổ chức đoàn thuyền hoa đăng; thả đèn trên biển; lễ Nghinh Ông trên biển và đón đoàn Nghinh về Lăng Ông Thủy tướng.

Bên cạnh đó,nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, trò chơi dân gian, vui chơi giải trí sẽ được tổ chức nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, xây dựng tinh thần hiếu khách trong các tầng lớp nhân dân góp phần phát triển ngành du lịch của huyện Cần Giờ.

Tổ chức Lễ hội Nghinh Ông – Cần Giờ năm 2017 sẽ góp phần giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đặc biệt, giữ gìn nét văn hóa đặc trưng của người dân vùng biển; thông qua Lễ hội tăng cường tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nghề, yêu quê hương, biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

moitruong.net.vn