Sơn La đưa nhiều nhà nghỉ cộng đồng vào hoạt động
Cập nhật: 27/10/2017
Ngày 25/10, UBND Thành phố Sơn La đã tổ chức khai trương nhà nghỉ cộng đồng tại bản Hùn, xã Chiềng Cọ và bản Hụm, xã Chiềng Xôm. Tới dự có đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Sơn La.

Lãnh đạo Thành phố dự khai trương nhà nghỉ cộng đồng của hộ ông Quàng Văn Yên, bản Hùn, xã Chiềng Cọ.

Năm 2017, UBND Thành phố Sơn La đã tập trung xây dựng các điểm du lịch cộng đồng tại phường Chiềng An và 2 xã: Chiềng Cọ, Chiềng Xôm. Trong đó, có 4 hộ gia đình được chọn đầu tư xây dựng điểm nhà nghỉ du lịch cộng đồng để rút kinh nghiệm, nhân rộng trên địa bàn. Thành phố cũng đã đầu tư xây dựng các biển chỉ dẫn, tuyên truyền du lịch cộng đồng tại bản, hỗ trợ kinh phí xây dựng cho các hộ gia đình làm du lịch cộng đồng, giúp các hộ được vay vốn để đầu tư xây dựng với lãi suất thấp.  Đến nay, tại xã Chiềng Xôm và Chiềng Cọ đã có 3 hộ gia đình đi vào kinh doanh với tổng mức đầu tư trên 700 triệu đồng. Ngoài các cơ sở hạ tầng hiện có của các gia đình như: nhà sàn, các hộ gia đình đã nâng cấp, xây dựng thêm cơ sở vật chất và các trang thiết bị phục ăn nghỉ cho du khách.

Mô hình bản du lịch cộng đồng và các nhà nghỉ du lịch cộng đồng nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế và các nguồn lực để phát triển du lịch, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc.

Lam Giang

baosonla.org.vn
Từ khóa:
Sơn La, Homestay,