Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam – VITM Hà Nội 2018 (Ảnh: Thế Phi - Truyền Phương - Anh Dũng)
Cập nhật: 02/04/2018
Album