Nhiều hoạt động tại Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ I
Cập nhật: 24/08/2018
Ngày 23/8, UBND tỉnh Đắk Nông đã có Quyết định số 1288/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ I năm 2018 tại Đắk Nông.

Ảnh minh họa (nguồn: Baodulich.net.vn)

Theo đó, trong khuôn khổ lễ hội ngoài chương trình nghệ thuật khai mạc và bế mạc, sẽ có các hoạt động như: Triển lãm thực nghiệm không gian văn hóa thổ cẩm Việt Nam tại Đắk Nông; Không gian văn hóa ẩm thực các dân tộc Việt Nam; Lễ hội đường phố; Hội thảo Văn hóa thổ cẩm các dân tộc Việt Nam tại tỉnh Đắk Nông; Phục dựng lễ hội truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số; trình diễn thời gian thổ cẩm...

Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam tại tỉnh Đắk Nông lần thứ I được tổ chức nhằm bảo tồn và phát huy hoa văn, trang phục truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số Việt Nam nói chung và trên địa bàn tỉnh Đắk Nông nói riêng; đồng thời giới thiệu, quảng bá với bạn bè trong nước và quốc tế về hoa văn, trang phục truyền thống, tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch và các giá trị di sản văn hóa các dân tộc của tỉnh Đắk Nông trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển.

Qua đó, góp phần gìn giữ, phát huy và tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa tinh thần cho nhân dân.

Đây cũng là dịp tạo điều kiện thuận lợi cho các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên các dân tộc thiểu số trong tỉnh và cả nước giao lưu văn hóa, học tập, trao đổi kinh nghiệm nhằm thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó…

Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam tại tỉnh Đắk Nông lần thứ I sẽ được tổ chức tại thị xã Gia Nghĩa từ ngày 27-30/12/2018.

Lan Anh (t/h)

Cinet