Đà Lạt: Thu hút trên 5,9 triệu lượt khách trong năm 2019
Cập nhật: 26/12/2018
Đà Lạt đã đặt ra chỉ tiêu thu hút 5,9 triệu lượt khách du lịch trong năm 2019 sắp đến, trong đó phấn đấu khách quốc tế đạt 14%.

Năm 2018, tính đến giữa tháng 11, thành phố du lịch này đã thu hút được 5,5 triệu lượt khách, đăng ký lưu trú 4,2 triệu lượt khách, đạt 97,6% kế hoạch năm và tăng 17,5% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế chiếm 12,9%. Dự kiến đến hết năm 2018, tổng lượng khách đến Đà Lạt trên 5,7 triệu lượt, đạt 102% so với kế hoạch.

Để thu hút khách du lịch đến thành phố, các ngành chức năng đã vận động các cơ sở kinh doanh du lịch mở rộng các loại hình du lịch như tham quan du lịch vườn, du lịch sản xuất nông nghiệp. Ngành chức năng cũng hướng dẫn các cơ sở kinh doanh thực hiện văn minh trong kinh doanh; tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh các sai phạm.

Đến nay Đà Lạt đã có 84 cơ sở kinh doanh du lịch đăng ký “Nhãn hiệu xanh”, 17 cơ sở đăng ký “Điểm mua sắm chất lượng cao”, 28 cơ sở đăng ký “Bình chọn và giới thiệu điểm du lịch nông nghiệp”.

Đà Lạt; Lâm Đồng; khách du lịch