Phát triển du lịch văn hóa và di sản - một trọng tâm hợp tác của ASEAN
Cập nhật: 15/01/2019
(TITC) – Tại Hội nghị Cơ quan Du lịch quốc gia ASEAN lần thứ 49 diễn ra trong 2 ngày 14-15/1/2019, các nước ASEAN đã rà soát báo cáo của các Ủy ban hợp tác ASEAN, trong đó có nội dung về phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa và di sản.  

Theo báo cáo phiên họp lần thứ 6 Ủy ban Cạnh tranh du lịch ASEAN diễn ra tại Malaysia vào tháng 10/2018, triển khai Chiến lược Marketing du lịch ASEAN giai đoạn 2017-2020, các gói sản phẩm mới được đề xuất bao gồm du lịch ẩm thực; chăm sóc sức khỏe; văn hóa và di sản; du lịch tự nhiên và mạo hiểm.

Văn hóa và di sản được coi là tài nguyên to lớn của các nước ASEAN, việc phát triển du lịch dựa vào văn hóa, di sản không chỉ góp phần phát huy các giá trị của chúng mà còn giúp đa dạng hóa sản phẩm du lịch, thu hút ngày càng nhiều khách du lịch đến các nước ASEAN.

Cũng trong khuôn khổ Diễn đàn Du lịch ASEAN 2019, ngày 16/1 tới, nước chủ nhà Việt Nam sẽ chủ trì tổ chức Hội nghị chuyên đề về “Kết nối di sản phát triển du lịch ASEAN trong thời đại số”. Đây là diễn đàn để các cơ quan quản lý về du lịch, tổ chức quốc tế, các chuyên gia, nhà khoa học cùng các hiệp hội, doanh nghiệp và các nhà đầu tư thảo luận, đối thoại, đưa ra sáng kiến, giải pháp phát triển du lịch di sản trong bối cảnh công nghệ số đang phát triển nhanh chóng.

Sự cam kết mạnh mẽ của các bên liên quan đối với bảo tồn và kết nối, phát huy giá trị du lịch di sản ASEAN sẽ là tiền đề tạo ra liên kết mới phát triển du lịch di sản trong khu vực ASEAN, góp phần vào sự thịnh vượng của các nước thành viên.

Thanh Tâm