Festival Bắc Ninh năm 2010
Cập nhật: 07/04/2010
Hướng tới Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, từ ngày 14 đến 18/4/2010, tỉnh Bắc Ninh sẽ tổ chức Festival 2010 với chủ đề "Văn hiến Bắc Ninh - hội tụ và tỏa sáng".

Festival gồm các hoạt động: Hội chợ thương mại và triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh; trưng bày các cổ vật, tranh, tượng, ảnh nghệ thuật; hội thi hát Dân ca quan họ Bắc Ninh lần thứ 20; Ðại hội Thể dục - Thể thao... Trong ngày khai mạc, Bắc Ninh sẽ tổ chức đón Bằng công nhận Dân ca quan họ Bắc Ninh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Ðây là sự kiện văn hóa quan trọng, mang tính xã hội hóa cao, nhằm tôn vinh nền văn hiến Bắc Ninh - Kinh Bắc.
Hà Nội Mới