Liên hoan Đờn ca tài tử khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
Cập nhật: 05/11/2012
Liên hoan Đờn ca tài tử khu vực Đồng bằng sông Cửu Long 2012 sẽ diễn ra từ ngày 15 - 22/11, tại thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.

Đây là ngày hội tôn vinh những tập thể, cá nhân đã có công bảo tồn, giữ gìn, phát triển nghệ thuật đờn ca tài tử trong nhiều năm qua. Thông qua liên hoan cũng là dịp để các nghệ sỹ, nghệ nhân giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm trong quá trình sáng tạo nghệ thuật; các nhà quản lý sẽ tiến hành đánh giá thực trạng hoạt động Đờn ca tài tử ở Nam Bộ. Qua đó sẽ có định hướng phát triển phù hợp với nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của nhân dân trong thời kỳ đổi mới; góp phần giữ gìn, bảo tồn và hoàn thiện hồ sơ trình tổ chức UNESCO công nhận Đờn ca tài tử là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

CINET