Liên hoan đờn ca tài tử Nam Bộ năm 2012
Cập nhật: 14/11/2012
Từ ngày 15 - 21/11/2012, tại tỉnh Vĩnh Long, Liên hoan đờn ca tài tử Nam Bộ 2012 diễn ra với sự tham gia của 17 địa phương phía Nam nhằm tôn vinh những tập thể, cá nhân, nghệ sỹ có công bảo tồn và phát triển nghệ thuật đờn ca tài tử; đồng thời là dịp để các nghệ sỹ đờn ca tài tử giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong sáng tạo nghệ thuật cũng như có định hướng phát triển phù hợp với nhu cầu của khán giả.

Liên hoan có chủ đề ca ngợi chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lòng yêu nước của người dân Việt Nam, những thành tựu trong công cuộc đổi mới, đề cao giá trị nhân văn, biểu dương những nhân tố mới, tấm gương tiêu biểu trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước.  

Liên hoan còn là bước chuẩn bị để hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO công nhận đờn ca tài tử là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

quehuongonline