Công tác tổ chức lễ hội Tây Thiên 2013
Cập nhật: 07/01/2013
Vừa qua, UBND huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc) đã tổ chức hội nghị triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội Tây Thiên Xuân Quý Tỵ năm 2013.

Hội nghị đã thống nhất và thông qua thành phần, huy động lực lượng tham gia vào các hoạt động trong lễ hội như: tổ hướng dẫn viên di tích, đội rước kiệu, đội nhạc bát âm – múa xênh tiền, đội tế, đội cờ người và có kế hoạch tập huấn cho lực lượng này.  

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện giao phòng Văn hóa và Thông tin làm cơ quan thường trực phối hợp với BQL khu danh thắng Tây Thiên và các phòng, ban, tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, cơ quan, địa phương có liên quan chủ động xây dựng kế hoạch và làm tốt công tác chuẩn bị.    

Trước tiên, tham mưu UBND huyện thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức và các tiểu ban phục vụ lễ hội; hoàn thiện kế hoạch tổ chức lễ hội, bổ sung thêm các phòng, ban, cơ quan, đơn vị như: Ban Tuyên giáo huyện ủy, Đoàn thanh niên, Phòng Công Thương, Tài Nguyên và Môi trường, Trung tâm y tế dự phòng, Điện lực Tam Đảo, có phân công nhiệm vụ riêng, cụ thể cho mỗi phòng, ban, cơ quan thực hiện và chịu trách nhiệm về các nhiệm vụ được giao.  

Đối với lực lượng tham gia phục vụ lễ hội, Phó Chủ tịch yêu cầu, các xã lập danh sách đảm bảo số lượng, thành phần đã được giao như trong kế hoạch dự thảo gửi về cơ quan thường trực Phòng Văn hóa và Thông tin huyện.    

Bên cạnh đó, đồng chí cũng yêu cầu Phòng Văn hóa và Thông tin, Ban quản lý danh thắng Tây Thiên tăng cường công tác kiểm tra quản lý nhà nước về di tích tại các nhà đền. Mặt trận tổ quốc, đoàn thể và xã đại đình tuyên truyền vận động nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của nhà nước, không vi phạm an ninh trật tự, an toàn xã hội làm ảnh hưởng đến công tác tổ chức lễ hội.  

Lễ hội Tây Thiên là một trong chuỗi các nội dung của Tuần văn hóa – du lịch tỉnh Vĩnh Phúc năm 2013, được tổ chức vào ngày 26/3/2013 (tức ngày 15/2 năm Quý Tỵ) tại xã Đại Đình, huyện Tam Đảo. Nội dung gồm 2 phần lễ và hội.  

Về phần lễ: tổ chức Tế cáo tại đền Thượng Tây Thiên; các làng tập trung kiệu, hương, hoa, vật phẩm dâng Mẫu tại di tích đền Mẫu sinh, Mẫu hóa và đình Ngò; rước kiệu từ các di tích về đền Thỏng, dâng hương tại đền Thỏng và đền Thượng.  

Về phần hội: tổ chức các trò chơi và trò diễn dân gian truyền thống như: vật, kéo co, chọi gà, cờ người, hát Chèo, hát Soọng cô; khai trương các gian hàng giới thiệu, quảng bá xúc tiến du lịch của Sở VHTTDL 10 tỉnh Đồng bằng sông Hồng; biểu diễn một số tiết mục trong Liên hoan hát Văn, hát Chầu Văn 10 tỉnh Đồng bằng sông Hồng; chương trình phục vụ lễ hội của Đoàn Nghệ thuật Chèo Vĩnh Phúc…

CINET