UBND tỉnh Hà Giang họp bàn tổ chức Tuần du lịch Di sản văn hóa
Ngày 21/10, tại huyện Quang Bình, UBND tỉnh Hà Giang đã tổ chức họp bàn tổ chức Tuần du lịch Di sản văn hóa và lễ công bố, giới thiệu 5 Di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
TIN NỔI BẬT