60 năm Du lịch Việt Nam: Tháo gỡ rào cản thời kỳ đầu mở cửa
(TITC) – Trải qua 60 năm hình thành và phát triển, du lịch Việt Nam đã đạt được những thành tựu rất quan trọng để có được quy mô và vị trí như hiện nay. Để có được kết quả đó, cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, ngành Du lịch đã vượt qua nhiều khó khăn, rào cản, đặc biệt trong thời kỳ đầu của quá trình phát triển.
TIN NỔI BẬT