Phát động triển khai chủ đề công tác năm 2022 của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch
(TITC) - Sáng 14/3, tại Khu di tích quốc gia Kim Liên (Nghệ An), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức Lễ phát động chủ đề công tác năm 2022 của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch về “Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ”.
Đẩy nhanh tốc độ phục hồi du lịch thích ứng với tình hình mới
Ngày 12/3, Văn phòng Chính phủ ban hành văn bản số 1560/VPCP-KGVX yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động xây dựng kế hoạch và tổ…
Đại gia đình các dân tộc Việt Nam với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
(TITC) - Từ ngày 28-29/6/2014, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với…
TIN NỔI BẬT