Tổ chức Cầu truyền hình "Lễ hội âm nhạc - Chào năm mới 2017"
Bộ VHTTDL ban hành Công văn số 4754/BVHTTDL – VP ngày 18/11/2016 gửi Lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố Hồ Chí Minh, UBND thành phố Hà Nội, UBND thành phố Đà Nẵng về việc phối hợp tổ chức Cầu truyền hình trực tiếp “Lễ hội âm nhạc – Chào Năm mới 2017”.
TIN NỔI BẬT