Hưởng ứng 54 năm Ngày truyền thống Ngành Du lịch Việt Nam
(TITC) – Hướng đến lễ kỷ niệm 54 năm Ngày truyền thống Ngành Du lịch Việt Nam (09/7/1960 – 09/07/2014), Tổng cục Du lịch tổ chức lễ mít tinh tuyên truyền, cổ động hưởng ứng Ngày truyền thống của Ngành.
TIN NỔI BẬT