Đà Nẵng: Thành lập Quỹ xúc tiến du lịch
UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành quyết định thành lập Quỹ xúc tiến phát triển du lịch thành phố Đà Nẵng.
TIN NỔI BẬT